02 kwietnia 2021

Prace ziemne, przygotowania do rozpoczęcia prac fundamentowych i prac drogowych