15 listopada 2021

Wykonywanie kolejnych etapów (elementy żelbetowe, szyb windy, słupy żelbetowe)